EKOLOGIE

free obrázky

pracovní listy:
potravní řetězec

Biodiverzita (rozmanitost na úrovni druhů, ekosystémů a společenstev, nutnost ochrany přírody) - úvodní prezentace k tématu
modelace ekosystému http://revolution.caret.cam.ac.uk/flash/ecosystems_younger.swf
Jednoduché schéma ekosystému umožňující měnit prvky a tím i ekosystém jako takový
potravní pyramida - animace
potravní řetězce(food chain)
- animace (omnivores-všežravci, carnivores-masožravci, herbivores-býložravci)
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
potravní řetězec česky
Ecology (stanoviště, společenství, řetězce...) + další interaktivní prezentace
dej do pořádku potravní řetězec http://skolicka6.sweb.cz/RETEZCE/RETEZEC.htm
jedinec a druh
Kids Corner - řetězce, animace


BOTANIKA
Fotosyntéza - jednoduché animované schéma fotosyntézy a ještě jedna obrázková
fotosyntéza
obrázky:
external image f2-1.gif external image fotosynteza_graf.gifZOOLOGIE
Členovci interaktivně
bezobratlí - sady obrázků
animované životní cykly- žába, motýl, pták
životní cyklus motýla -
metamorfoza motýl- video NG 3 minuty
třídění - ptáci, hmyz, savci, rostliny - přetahování do skupin
klasifikace - ptáci, savci, obojživelníci, plazi, ryby
http://www.crickweb.co.uk/links-science.html
třídění živočichů- obrázkový test (česky) PĚKNÉ
internetová encyklopedie savců

http://www2.veskole.cz/i506_bunka---jeji-stavba-a-funkce.html